Skip to content

Ples Paso Doble

Paso Doble je ples koji ima svoje korjene u Španiji i Francuskoj. Njegovo ime dolazi od španske fraze “paso doble”, što znači “dvostruki korak” (dvokorak). Poznat je od ranih dvadesetih godina dvadesetog vijeka. Ovaj ples je inspirisan tradicionalnim španskim koridama, gdje matadori izvode svoje hrabre pokrete i izazivaju bikove. Kao takmičarski ples, uvršten je 1959. u 5 osnovnih latinoameričkih plesova.

Uloge muškarca i žene u Paso Doble-u

U tradicionalnom Paso Doble-u, muškarac igra ulogu matadora, dok žena igra ulogu crvene marame koja simboliše bika. Muškarac izvodi hrabre i samouvjerene korake, dok žena prati i naglašava pokrete muškarca. Ovaj ples karakteriše energičnost, snažne i oštre pokrete, kao i izražavanje dominacije i strasti. Koraci su često vođeni ritmičkim udarcima bubnjeva, što daje plesu dramatičnu i intenzivnu atmosferu.

Koraci i izvođenje plesa Paso Doble

Kada je riječ o koracima u Paso Doble-u, postoje osnovni elementi kao što su promenada, prelazi, traverze, kao i najpopularniji korak appel – naglašeno postavljanje stopala na pod. Takođe, važno je naglasiti da Paso Doble zahtijeva dobru posturu i uspravno tijelo. Okvir u držanju muškarca i žene je širi, držanje je čvršće i stabilnije, a za razliku od većine latinoameričkih plesova, pokreti kukovima su svedeni na minimum ili ih uopšte nema.

Žena u ovom plesu igra manje značajnu ulogu – uglavnom simboliše njegov plašt ili ponekad i samog bika. Ona se kreće lepršavo po plesnom podijumu zajedno sa muškarcem, oko zamišljenog bika, a kroz njihove pokrete, provlače se elementi Flamenka i podsjećaju na borbu u areni.

Paso Doble kulminira kada čovjek ubija bika i to je jedan od najdramatičnijih plesova koje ćete ikada vidjeti. Inače, ovaj ples se uči kasnije, jer je zahtjevniji i očekuje se da plesači koji uče Paso Doble, već imaju neko plesno predznanje.

Karakter plesa Paso Doble je snažan i dramatičan. Plesači moraju prikazati hrabrost, strast, dominaciju i ponos dok izvode korake. Ovaj ples često ima elemente teatra i izražava priču o borbi između matadora i bika.

paso doble takmičarski ples

Muzika i ritam u Paso Doble-u

Uz ritmički putujuće korake i zatezanje koljena, pleše se uz naglašenu špansku muziku upečatljivog ritma, koja se sastoji iz uvoda i dva glavna dijela. Ples se izvodi u 2/4, 4/4 ili 6/8 taktu, sa tačno određenim prelazima i vrhuncima. Porijeklo ciganskog plesa provlači se kroz naglašene pauze. Tempo je 60-62bpm. Uključuje zvukove bubnjeva, truba i gitare, koji dodaju dramatičnost i intenzitet plesu.

Paso Doble danas

Paso Doble danas ima svoje mjesto u plesnom svijetu kao takmičarski ples, ali se takođe izvodi na plesnim nastupima i u predstavama. Iako su ga na početku plesali samo baletski umjetnici, danas je veoma popularan među svim plesačima. Mnogi plesni parovi i škole plesa nude kurseve Paso Doble-a kao dio osnovnih plesnih programa. Takođe se može vidjeti i na televizijskim plesnim emisijama i nastupima uživo. Uprkos svojim korijenima u tradicionalnoj kulturi, Paso Doble je evoluirao u savremenom kontekstu i ostaje popularan i danas.

Zena i muskarac plesu paso doble ples